Tjänster

Löpande redovisning

En fungerande bokföring är en framgångsfaktor som verkar i det tysta på ett företag. Effekten märks istället på företagets övergripande resultat genom att förenkla allt annat arbete i verksamheten. Genom att ta ansvar för all löpande redovisning i ett bolag kan vi ge våra kunder en stabil grund att utveckla sin kärnverksamhet från. Vi ser dessutom till att bolagets skattedeklaration lämnas till skatteverket i tid varje månad.

Bokslut och deklaration

Utöver regelbunden bokföring finns det vissa tillfällen då ett företag måste sammanfatta och redovisa sina siffror ytterligare, oavsett bolagsform. Det kan handla om ett förenklat bokslut för enskilda verksamheter till omfattande årsredovisning och deklaration.

Rådgivning

Att förstå de olika ekonomiska aspekterna på ett företag ger en större inblick och förståelse för verksamheten, men det är inte alldeles lätt att orientera sig bland alla begrepp. Vi hjälper dig att få svar på dina frågor och ger förslag på gynnsamma åtgärder i en lönsamhetsanalys. Tack vare våra konsulter med spetskompetens kan vi erbjuda ett brett spann av kunskap inom olika områden.

Gemensamt för alla våra tjänster är en flexibilitet utifrån just ditt önskemål. Du väljer om vi ska ta hand om allt som rör företagets ekonomi, eller endast valda delar. Det finns även möjlighet att en av våra konsulter sitter hos er på ert kontor.

Löner och personal

Vi kan ta hand om den administration som rör alla anställda på ett företag. Det kan till exempel handla om anställningsavtal, utbetalning av löner och olika kontrolluppgifter. Löpande sysslor som kan vara tidskrävande och stjäla värdefull tid.

Nybildning av verksamhet

Om du inte ännu startat bolag kan vi hjälpa dig med all administration som krävs vid uppstarten. Vi erbjuder även rådgivning om du är osäker på vilken bolagsform du ska välja och svar på andra frågor som kan uppstå i början.