Referenser

House of Egoista

Constator är en kunnig redovisningsbyrå som alltid levererar det vi vill ha. Det är skönt att tryggt kunna lämna över ansvaret för vår redovisning, så kan vi fokusera på det vi är bra på istället – att frisera hår!

Evelina Redman
Delägare, House of Egoista

Navista

Vi är ett typiskt småföretag med en växande omsättning i försäkringsbranschen. Vi är idag fem anställda och har drygt 3 000 kunder. Vi vill kunna fokusera på vår verksamhet och det som vi är duktiga på - Constator ger oss då trygghet i den ekonomiska rapporteringen på ett sätt som gör att vi helt och hållet kan göra våra saker fullt ut. Constators precisa rapportering och inte minst engagemanget och förståelsen för våra behov gör vårt samarbete effektivt. Dessutom uppskattar vi särskilt även snabbheten i rapporteringen liksom de förberedande samtalen inför bokslut.

Christer Segner
VD, Navista