Referenser

Passion for Business

Passion for Business har valt att jobba med Constator eftersom de är noggranna, pålitliga och kommer med kreativa lösningar som effektiviserar vårt arbete och ökar lönsamheten.

Sophie Boltenstern
Förlagschef och affärsansvarig, Passion for Business

House of Egoista

Constator är en kunnig redovisningsbyrå som alltid levererar det vi vill ha. Det är skönt att tryggt kunna lämna över ansvaret för vår redovisning, så kan vi fokusera på det vi är bra på istället – att frisera hår!

Evelina Redman
Delägare, House of Egoista

Aveqia

Aveqia anlitar Constator för deras breda kompetens inom redovisning och snabba, personliga service. Vi kan då fokusera på vår verksamhet eftersom vi känner oss trygga med att Constator hanterar allt som rör den ekonomiska administrationen.

Johan Kadar
CEO & Co-founder, Aveqia

Navista

Vi är ett typiskt småföretag med en växande omsättning i försäkringsbranschen. Vi är idag fem anställda och har drygt 3 000 kunder. Vi vill kunna fokusera på vår verksamhet och det som vi är duktiga på - Constator ger oss då trygghet i den ekonomiska rapporteringen på ett sätt som gör att vi helt och hållet kan göra våra saker fullt ut. Constators precisa rapportering och inte minst engagemanget och förståelsen för våra behov gör vårt samarbete effektivt. Dessutom uppskattar vi särskilt även snabbheten i rapporteringen liksom de förberedande samtalen inför bokslut.

Christer Segner
VD, Navista